TECHNICKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA

Technická správa objektu je podobná jako péče o naše zdraví. Je dobré dbát na prevenci, pravidelné kontroly a pečlivý přístup po celý život. Proto nabízíme naše služby v rámci celého životního cyklu nemovitosti, a to již od projekční fáze.

Údržbář RPM Facility
Pracovník RPM Facility vrtá
Servisní pracovník RPM Facility
  1. Odborně způsobilý personál.
  2. Detailní plán údržby včetně kontrolního systému.
  3. Prevence a dlouhodobý přístup.
  4. Helpdesk a havarijní služba.
  5. Pokrytí celého životního cyklu objektu.
lomítko

Co získáte?

Koncepční přístup a optimální provozní náklady ve všech životních cyklech objektu. Důraz na preventivní údržbu. Flexibilitu a rychlé reakční časy. Odborně způsobilý personál. Provoz technologií dle platné legislativy a dlouholetých provozních zkušeností. Přehlednou evidenci objektové dokumentace a revizních zpráv. Zajištění doplňkových stavebních činností, realizace fit-outů.