TECHNICKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA

Technická správa objektu je podobná jako péče o naše zdraví. Je dobré dbát na prevenci, pravidelné kontroly a pečlivý přístup po celý život. Proto nabízíme naše služby v rámci celého životního cyklu nemovitosti, a to již od projekční fáze.

Údržbář RPM Facility
Pracovník RPM Facility vrtá
Servisní pracovník RPM Facility
 1. Odborně způsobilý personál.
 2. Detailní plán údržby včetně kontrolního systému.
 3. Prevence a dlouhodobý přístup.
 4. Helpdesk a havarijní služba.
 5. Pokrytí celého životního cyklu objektu.
lomítko

Co získáte?

Koncepční přístup a optimální provozní náklady ve všech životních cyklech objektu. Důraz na preventivní údržbu. Flexibilitu a rychlé reakční časy. Odborně způsobilý personál. Provoz technologií dle platné legislativy a dlouholetých provozních zkušeností. Přehlednou evidenci objektové dokumentace a revizních zpráv. Zajištění doplňkových stavebních činností, realizace fit-outů.

 • Preventivní, operativní a reaktivní údržba objektu, stavebních prvků a technologií.
 • Servis, revize a odborné prohlídky technologií.
 • Správa a elektronická evidence smluvní a objektové dokumentace.
 • Zastupování klienta při jednání s orgány státní správy.
 • Provádění oprav včetně havarijních situací s garantovanou dobou zásahu.
 • Zajištění služeb PO a BOZP.
 • Vedení odpadového a environmentálního hospodářství.
 • HelpDesk pro zadávání, sledování a vyhodnocování plnění požadavků na údržbu.
 • Připomínkování v projekční a investiční fázi.
 • Poradenské služby při rekonstrukcích a stavebních pracích většího charakteru.
 • Zajištění malířských, lakýrnických a dalších drobných stavebních prací.
 • Zajištění návrhů a realizace fit-outů.
Produktový list ke stažení
kreslená postava revizního technika