PORADENSKÉ SLUŽBY

Získejte komplexní přehled o vaší nemovitosti a podklady pro strategické rozhodování, jak s ní naložit v krátkodobém i dlouhodobém časovém horizontu.

 

 1. Zhodnocení a využití potenciálu majetku.
 2. Okamžitá identifikace úspor.
 3. Data pro strategické rozhodování.
 4. Benchmarking
 5. Záruka dodržování legislativy.
lomítko

Co získáte?

Komplexní zhodnocení stavu nemovitosti z provozního a energetického hlediska. Transparentnost provozních nákladů. Technologický a cenový benchmarking s objekty podobné velikosti a charakteru. Návrh úsporných opatření včetně možnosti financování prostřednictvím EPC projektů, kdy jsou úsporná opatření jsou splácena z dosažených úspor. Provedení studie osvětlení a dodávka LED osvětlení na míru. Poradenství v oblasti výběrových řízení na správu majetku.

 

 • Komplexní posouzení stavu technologií a stavebních prvků nemovitosti.
 • Pasportizace a inventarizace technologií.
 • Analýza rizik a dodržování platné legislativy.
 • Analýza smluvní dokumentace v rámci správy nemovitosti.
 • Audit stávající správy nemovitosti.
 • Technologický, provozní a cenový benchmarking s objekty podobného charakteru a velikosti.
 • Návrh optimalizace provozního režimu technologií a úsporných opatření včetně doby návratnosti.
 • Zpracování energetického auditu objektu a studie úspory energií.
 • Návrh energeticky úsporných opatření včetně variant financování.
 • Projektový management v oblasti EPC projektů (Energy Performance Contracting).
 • Administrace a vyhodnocení výběrového řízení na dodávku médií.
 • Termografické měření pro identifikaci tepelných úniků z obálky objektu.
 • Poradenství v oblasti tzv. zelené certifikace (LEED, BREEAM, …)
 • Analýza, optimalizace a dodávka LED osvětlení na míru klienta a s ohledem na potřeby objektu.
 • Audit stávající správy nemovitosti, identifikace zásadních provozních problémů.
 • Nastavení parametrů výběrového řízení a následného smluvního vztahu se správcem objektu.
 • Stanovení hodnotících kritérií a harmonogramu výběrového řízení.
 • Návrh okruhu potenciálních dodavatelů pro poptávkové řízení.
 • Zpracování zadávací dokumentace výběrového řízení.
 • Zhotovení poptávkových formulářů pro přehledné vyhodnocování.
 • Administrace a vyhodnocení výběrových řízení, předvýběr dle požadavků klienta.
Produktový list ke stažení
kreslená postava poradce